“Cò” săn mua đất nông nghiệp, nông dân Đông Anh đứng ngồi không yên

Theo ông Mạnh, một người chuyên buôn đất tại thôn Lực Canh cho biết, vào thời gian từ cuối năm 2017 đến 2018, những diện tích quy…

Read more