Xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường?

(TN&MT) – Bạn đọc: thanhthao25041988@gmail.com hỏi: Nhà của tôi xây trên đất nông nghiệp có sổ đỏ nhưng là sổ chung cho 4 thửa đất và đất nhà tôi thuộc 1 trong 4 thửa đất đó, và nhà tôi còn nằm trong quy hoạch. Do nằm trong đất quy hoạch nên không được tách thửa riêng để làm sổ riêng. Vậy cho tôi hỏi cần phải làm những giấy tờ gì để khi nhà nước thu hồi thì tôi được đền bù bồi thường? Tôi xin cám ơn.

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau :

Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

75 mua dat nong nghiep roi xay nha cap 4 1Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Như vậy, việc mái ấm gia đình bạn xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp lý. Về nguyên tắc những loại đất nông nghiệp thì sẽ không được thiết kế xây dựng nhà tại, khu công trình bền vững và kiên cố. Nếu như mái ấm gia đình bạn cố ý liên tục thực việc xây dưng trái phép mặc dầu đã bị xử phạt hành chính thì hoàn toàn có thể bị buộc phá dỡ khu công trình hoặc bị tịch thu đất. Bạn hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý theo điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định 121 / 2013 / NĐ-CP như sau :“ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : Xây dựng khu công trình trên đất không được phép thiết kế xây dựng ; … “Trong trường hợp mái ấm gia đình bạn đã chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và thiết kế xây dựng nhà ở trên đất đó thì mái ấm gia đình bạn sẽ được tách thửa và đền bù khi nhà nước tịch thu đất theo đúng pháp luật .

Về việc tách thửa

Theo lao lý của Khoản 2, 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 : “ 2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được liên tục sử dụng và được triển khai những quyền của người sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý .Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch được liên tục triển khai những quyền của người sử dụng đất nhưng không được thiết kế xây dựng mới nhà tại, khu công trình, trồng cây nhiều năm ; nếu người sử dụng đất có nhu yếu tái tạo, thay thế sửa chữa nhà tại, khu công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo pháp luật của pháp lý .3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải tịch thu để triển khai dự án Bất Động Sản hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định hành động tịch thu đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ việc tịch thu hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích quy hoạnh đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất .

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì gia đình bạn có thể tiến hành thủ tục xin tách thửa đất.
Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Trong trường hợp mái ấm gia đình bạn không đủ điều kiện kèm theo để tách thửa mà bị tịch thu đất thì mái ấm gia đình bạn sẽ được bồi thường theo đúng lao lý của Luật Đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành .Theo Điều 74 Luật Đất đai 2013 : “ Người sử dụng đất khi Nhà nước tịch thu đất nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường lao lý tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường .Việc bồi thường được triển khai bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất tịch thu, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất đơn cử của loại đất tịch thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động tịch thu đất .

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Theo Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

“ 1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ; người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta mà có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp .2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp .

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng ủy quyền đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp .5. Tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê và có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp .6. Tổ chức kinh tế tài chính, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê ; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, có Giấy ghi nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật này mà chưa được cấp. ”

Source: https://phaplybds.com
Category: Cẩm Nang – Kiến Thức


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*