Giá Chuyển Đổi Đất Thổ Cư Bình Dương

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

1. Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cứ Điều 52 và  Khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích còn lại sang đất thổ cư như ông đã đề cập ở trên thì thửa đất của ông phải phù hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.
Các bước thực hiện
Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND đô thị Thủ Dầu Một. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì sẽ được giải đáp bổ sung cho hoàn chỉnh.
Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND đô thị Thủ Dầu Một xuất trình phiếu hẹn để nhận thông báo thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời đến Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng nhà nước đóng tiền theo thông báo đã nhận. Nộp lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết và nộp lệ phí địa chính (nếu có).
Hồ sơ cần nộp
– Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản chính)
– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
–  Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất
– Biên bản xác minh thực địa
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền có đất hoặc các giấy tờ có liên quan về đất đai.
2. Về giá đất chuyển mục đích sử dụng đất
Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thể xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp trong hạn mức hay vượt hạn mức giao đất ở, loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai giải đáp xác định đơn giá chuyển mục đích trong 2 trường hợp đểcó thể tham khảo như sau:
– Trường hợp diện tích chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở (chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở): căn cứ theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
+ Vị trí thửa đất: mặt đường các con phố ĐX-014.
+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 400.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 2.082.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
ð Đơn giá đất chuyển mục đích: 2.082.000 – 400.000 = 1.682.000 đồng/m2
– Trường hợp diện tích chuyển mục đích vượt hạn mức giao đất ở (chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở): căn cứ theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
+ Vị trí thửa đất: mặt đường các con phố ĐX-014
+ Đơn giá đất loại đất trước khi chuyển mục đích (CLN): 400.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
+ Đơn giá đất loại đất sau khi chuyển mục đích (ODT): 2.082.000 đồng/m2 (Vị trí 1)
+ Hệ số K(đất nông nghiệp) = 1,2
+ Hệ số K(đất phi nông nghiệp) = 1,2
ð Đơn giá đất chuyển mục đích:  [2.082.000 x 1,2] – [400.000 x 1,2] = 2.018.400 đồng/m2
3. Về nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, quy định: “Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái an cư mà có gặp khó về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái an cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chi trả nợ trước hạn thì được giải đáp giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức giải đáp là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.
Trường hợp này nếu ông được Uỷ ban nhân dân đô thị Thủ Dầu Một xét đủ điều kiện được chuyển mục đích sang đất ở phần diện tích còn lại và có gặp khó về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.
Trên đây là trả lời của Văn phòng Đăng ký đất đai, để biết thêm tài liệu chi tiết về giá đất tỉnh Bình Dương ông có thể tham khảo:
+ Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:
http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/upload/stnmtbd/File/Bang%20gia%20dat%202015.pdf
+ Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:
http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/upload/stnmtbd/File/67-2015-QD-UB%20T.pdfHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*