Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất “Thổ cư” có vườn, ao

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật về đất đai nói chung và quy định về ghi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng không có định nghĩa cụ thể, thống nhất về thuật ngữ “Thổ cư” chỉ là đất ở hay bao gồm cả đất vườn, ao trong khu dân cư. Do vậy, trước đây, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, nhiều địa phương đã gộp đất ở với đất vườn, ao và ghi chung là “Thổ cư” mà không xác định rõ diện tích cụ thể của từng loại đất. Việc ghi nhận như vậy là chưa chính xác theo quy định hiện hành. Do đó, năm 2011, khi bà B làm thủ tục thừa kế sang tên quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện đã thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó thông tin về thửa đất đã được xác nhận lại theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần còn lại được công nhận sử dụng vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì phần “Mục đích sử dụng” trong Thông tin thửa đất phải lần lượt ghi “Đất ở” và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, tiếp theo ghi lần lượt từng mục đích sử dụng đất cụ thể thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo. Như vậy, việc UBND cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận rõ diện tích đất ở và diện tích đất nông nghiệp là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về việc UBND cấp huyện công nhận diện tích đất ở là 400m2 và diện tích đất trồng cây hàng năm là 1136m2, theo quy định của pháp luật đất đai, căn cứ để xác định diện tích ở trong thửa đất có vườn, ao phụ thuộc vào nguồn gốc quyền sử dụng đất của ông A và chính sách quản lý đất đai tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định. Việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, anh có thể tìm hiểu để biết thêm chi tiết.Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*