Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 2022 được pháp luật công nhận

Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 2022 được pháp luật công nhận có vai trò chuyển quyền và nghĩa vụ sử dụng đất từ người này sang người khác. Vậy làm thế nào để những mẫu giấy viết tay đảm bảo các tiêu chí hợp pháp? Hãy cùng Homedy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có nhiệm vụ đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ theo các nội dung luật dân sự, luật đất đai cũng như những thỏa thuận của hai bên. 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay theo căn cứ pháp lý

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay cần phải đảm bảo tính pháp lý căn cứ theo bộ luật Dân sự năm 2015 và luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

giay-viet-tay-chuyen-nhuong-dat
Giấy viết tay chuyển nhượng đất cần căn cứ theo các điều luật

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền hợp pháp của người sử dụng đất. Tất cả các loại giấy sử dụng đất viết tay, giấy bán nhà đất viết tay, giấy viết tay mua bán đất, đều được thực hiện nhằm mục đích chuyển quyền sử dụng đất giữa những người sử dụng đất với nhau. Theo quy định của Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giấy tờ mua bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những căn cứ để người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ. 

Theo lao lý tại Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2013 và những văn bản hướng dẫn hiện hành có tương quan thì mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được hiểu là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm. Theo đó, hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ghi trong hợp đồng. Đồng thời, mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay cần nhất định phải phân phối những điều kiện kèm theo đơn cử dưới đây mới không bị vô hiệu theo pháp luật của pháp lý .

 • Mục đích cũng như nội dung ký kết chuyển nhượng không trái với đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm của luật;
 • Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền chuyển nhượng sử dụng đất phải trên 18 tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định;
 • Chủ thể ký kết giấy chuyển nhượng nhà đất phải hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc;
 • Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay phải được công chứng mới đảm bảo phát sinh hiệu lực hợp đồng.

giay-chuyen-nhuong-dat
Giấy chuyển nhượng viết tay cần đúng và đủ các mục yêu cầu

Giấy viết tay sang nhượng đất gồm những nội dung gì?

Theo tìm hiểu của BĐS Homedy, Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Giá chuyển nhượng và phương pháp thanh toán giao dịch ;
 • Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí ;
 • Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
 • Việc giao và ĐK quyền sử đất ;
 • Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng ;
 • Lời cam kết của các bên tham gia trong hợp đồng;

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay mới nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

Địa chỉ … ngày … tháng … năm 2022
Chúng tôi gồm :

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

 • Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do …………………… cấp ngày …. / ….. / …………
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do ……………………….. cấp ngày …. / ….. / ……
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………………..
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

 • Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND / CCCD / Hộ chiếu số : ………….. do …………………… cấp ngày …. / ….. / …………
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực thi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ : … … … được cấp ngày … tháng … năm … đơn cử như sau :

 • Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
 • Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2
 • Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………
 • Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….
 • Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận hợp tác ấn định so với thửa đất như trên cho Bên B được pháp luật ở Điều 01 của hợp đồng này là … … … … …. VNĐ ( Băng chữ : … … … … … … … … … … … .. ) .
Phương thức giao dịch thanh toán : Bên B giao dịch thanh toán cho Bên A trải qua phương pháp … … … … … … … … … … … ..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển nhượng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, những sách vở tương quan đến thửa đất chuyển nhượng được lao lý tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch cho Bên A theo đúng pháp luật tại Điều 02 của Hợp đồng .
Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK quyền sử dụng đất so với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng lao lý của pháp lý hiện hành .

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đóng .

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quy trình thực thi Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa những chủ thể phát sinh tranh chấp thì những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau .
Chỉ khi giữa những chủ thể không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm mục đích nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .
Hai bên cam kết ràng buộc những nội dung được thỏa thuận hợp tác trên đây là này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết triển khai đúng và không thiếu những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Homedy tổng hợp lại. Hy vọng với bản chuyển nhượng mẫu trên sẽ giúp người mua/người bán có những căn cứ để viết hợp đồng hợp pháp.
>>> Bài viết được quan tâm nhiều:

N.Phương (Tổng hợp)

Theo Homedy Blog Tư vấnHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*