4 điều cần biết khi diện tích cấp Sổ đỏ vượt hạn mức

Việc hộ mái ấm gia đình, cá thể được cấp Sổ đỏ vượt hạn mức công nhận, giao đất ở không quá phổ cập nhưng người dân cần biết rõ lao lý này, bởi lẽ tiền sử dụng đất khi vượt hạn mức được tính theo giá đất đơn cử ( cao hơn so với giá đất trong bảng giá đất ) .

1. Hạn mức cấp Sổ đỏ là gì?

Pháp luật đất đai không lý giải hạn mức cấp Giấy chứng nhận là gì, nhưng hạn mức cấp Giấy chứng nhận là pháp luật thông dụng và rất quan trọng trong quản trị, sử dụng đất đai nói chung và cấp Giấy chứng nhận nói riêng .

Hạn mức cấp Giấy chứng nhận là mốc giới hạn cụ thể về diện tích để cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù là mốc giới hạn cụ thể về diện tích nhưng không đồng nghĩa với việc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân chỉ được cấp Giấy chứng nhận cho phần diện tích nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức, mà thay vào đó người dân vẫn được cấp Giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích thửa đất nếu đủ điều kiện nhưng tiền sử dụng đất phải nộp khi diện tích được công nhận là đất ở nhỏ hơn và khi vượt hạn mức có sự khác nhau.

Hạn mức cấp Giấy chứng nhận gồm có 02 loại hạn mức tương ứng với 02 hình thức thông dụng mà người dân được cấp Giấy chứng nhận đó là hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và hạn mức giao đất .
cấp sổ đỏ vượt hạn mứcQuy định về cấp Sổ đỏ vượt hạn mức công nhận đất ở (Ảnh minh họa)
 

2. Hạn mức cấp Sổ đỏ giữa các tỉnh thành khác nhau

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và hạn mức giao đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động nên hạn mức cấp Giấy ghi nhận giữa những tỉnh, thành là khác nhau. Nội dung này được lao lý đơn cử như sau :

* Hạn mức công nhận đất ở

Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai 2013 lao lý về hạn mức công nhận đất ở khi xác lập diện tích quy hoạnh đất ở so với trường hợp có vườn ao như sau :

“ 4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất pháp luật tại Điều 100 của Luật này mà trong sách vở đó không ghi rõ diện tích quy hoạnh đất ở thì diện tích quy hoạnh đất ở được xác lập như sau :
a ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ mái ấm gia đình tương thích với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ mái ấm gia đình. ” .

Xem thêm : Xác định diện tích quy hoạnh đất ở, đất vườn, ao khi cấp Sổ đỏ

* Hạn mức giao đất ở

Khoản 2 Điều 143 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“ 2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch tăng trưởng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể để làm nhà ở tại nông thôn ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở tương thích với điều kiện kèm theo và tập quán tại địa phương. ” .

Đồng thời so với đất ở đô thị thì khoản 4 Điều 144 Luật này cũng pháp luật nội dung tựa như như sau :

“ 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể tự kiến thiết xây dựng nhà ở so với trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo để giao đất theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà ở ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở. ” .

3. Cách xử lý khi diện tích cấp Sổ đỏ vượt hạn mức

Việc cấp Giấy ghi nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi từ trước ngày 01/7/2004 mà không có một trong những loại sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, Điều 23 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được thực thi theo pháp luật như sau :
Giai đoạn 1 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất có nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993
Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất có nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện kèm theo sau :
– Việc sử dụng đất tại thời gian nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận tương thích với quy hoạch hoặc không tương thích với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời gian phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch .
– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất .
Nếu đủ điều kiện kèm theo thì cấp Giấy ghi nhận với diện tích quy hoạnh như sau :
– Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích quy hoạnh thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở thì hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất được công nhận là đất ở .
Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích quy hoạnh thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở ; trường hợp diện tích quy hoạnh đất thiết kế xây dựng nhà ở và những khu công trình ship hàng đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích quy hoạnh đất ở theo diện tích quy hoạnh thực tiễn đã kiến thiết xây dựng nhà ở và những khu công trình ship hàng đời sống đó .
– Đối với thửa đất có khu công trình kiến thiết xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích quy hoạnh trong thực tiễn đã kiến thiết xây dựng khu công trình đó ; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là không thay đổi lâu dài hơn .

– Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì:
+ Diện tích đất ở được công nhận như pháp luật so với thửa đất có nhà ở .
+ Phần diện tích quy hoạnh còn lại đã kiến thiết xây dựng khu công trình sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận như lao lý so với thửa đất có khu công trình kiến thiết xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp .
– Đối với phần diện tích quy hoạnh đất còn lại sau khi đã được xác lập là đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo pháp luật trên thì được xác lập là đất nông nghiệp .
Giai đoạn 2 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác trong thời hạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác trong thời hạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 để được cấp Giấy chứng nhận phải đủ điều kiện kèm theo sau :
– Phù hợp với quy hoạch hoặc không tương thích với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời gian phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch .
– Nay được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất .
– Chưa có thông tin hoặc quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với trường hợp phải tịch thu .
Nếu đủ điều kiện kèm theo như trên thì được cấp Giấy ghi nhận với diện tích quy hoạnh như sau :
– Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích quy hoạnh thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở thì hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất được công nhận là đất ở .
Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích quy hoạnh thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích quy hoạnh đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở ; trường hợp diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng nhà ở và những khu công trình Giao hàng đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích quy hoạnh đất ở theo diện tích quy hoạnh trong thực tiễn đã thiết kế xây dựng nhà ở và những khu công trình ship hàng đời sống đó .
– Đối với thửa đất có khu công trình thiết kế xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ theo diện tích quy hoạnh thực tiễn đã kiến thiết xây dựng khu công trình đó ( hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là không thay đổi lâu dài hơn ) .
– Đối với thửa đất có cả nhà ở và khu công trình thiết kế xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích quy hoạnh thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích quy hoạnh đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ theo pháp luật so với từng loại đất như trên .
– Phần diện tích quy hoạnh đất còn lại sau khi đã được xác lập theo diện tích quy hoạnh đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo lao lý trên thì được xác lập là đất nông nghiệp .

4. Tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ vượt hạn mức

Căn cứ Điều 6, 7, 8 và khoản 2, 6, 7 Điều 20 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận so với diện tích quy hoạnh vượt hạn mức được chia thành những trường hợp khác nhau, đơn cử :
– Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong những loại sách vở lao lý tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 ( không có sách vở về quyền sử dụng đất ) .
– Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có sách vở lao lý tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 .
– Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể so với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà tại ( giao đất mới ) từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004 mà chưa nộp tiền sử dụng đất .
– Cấp Giấy ghi nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 01/7/2004 .
– Cấp Giấy ghi nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bán thanh lý, hóa giá khu công trình kiến thiết xây dựng trên đất ( không phải là nhà ở ) trước ngày 01/7/2004 .

Xem chi tiết: Tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ vượt hạn mức

Trên đây là một số quy định người dân cần nắm rõ khi cấp Sổ đỏ vượt hạn mức công nhận đất ở hoặc hạn mức giao đất ở, trong đó có diện tích được cấp và tiền sử dụng đất phải nộp. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Làm Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục và phí phải nộp

>> Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi được cấp Sổ đỏHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*