Có quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất?

Ông Trần Tuấn Anh (Nam Định) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ một số quy định về hạn mức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Ông Trần Tuấn Anh ( Tỉnh Nam Định ) đề xuất cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ một số ít pháp luật về hạn mức giao đất có thu tiền sử dụng đất .Ông Tuấn Anh đưa ví dụ : Ông có thửa đất nông nghiệp ( trồng cây nhiều năm ) diện tích quy hoạnh 1.000 mét vuông, hạn mức giao đất ở tại địa phương pháp luật là không quá 200 mét vuông cho một hộ mái ấm gia đình / cá thể. Vậy khi ông gật đầu nộp tiền sử dụng đất cho hàng loạt 1.000 mét vuông để được Nhà nước giao đất và chấp thuận đồng ý cho quy đổi hàng loạt 1.000 mét vuông đất nông nghiệp sang đất ở thì có được không ? Ông đã nghiên cứu và điều tra Luật Đất đai và những nghị định, thông tư hướng dẫn nhưng không thấy chỉ rõ mục tiêu của hạn mức giao đất. Hồ sơ, thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất thì không pháp luật có được giao vượt hạn mức hay không mà chỉ lao lý về đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất .

Ông Tuấn Anh cũng muốn biết, trường hợp có hộ được giao vượt hạn mức thì có phải là không đúng với quy định của pháp luật hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường vấn đáp yếu tố này như sau :
Qua trình diễn của ông Tuấn Anh thì được hiểu là ông có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất. Hiện nay pháp lý không quy định hạn mức chuyển mục tiêu sử dụng đất, do đó trường hợp ông có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất hàng loạt thửa đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét trên cơ sở pháp luật của pháp lý. Cụ thể :
Tại Điều 14 của Luật Đất đai năm 2013 đã pháp luật :
“ Điều 14. Nhà nước quyết định hành động mục tiêu sử dụng đất
Nhà nước quyết định hành động mục tiêu sử dụng đất trải qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ” .
Tại Điều 21 của Luật Đất đai năm 2013 đã pháp luật HĐND những cấp, Ủy Ban Nhân Dân những cấp triển khai quyền đại diện thay mặt chủ sở hữu về đất đai .
Tại Điều 45 của Luật Đất đai năm 2013 ( được sửa đổi, bổ trợ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018 / QH14 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch ) lao lý :
“ 1. Thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất :
a ) Việc quyết định hành động, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vương quốc, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh được thực thi theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ;
b ) Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện .
Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện trình HĐND cùng cấp trải qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt .
2. Thẩm quyền quyết định hành động, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất :
a ) Quốc hội quyết định hành động kế hoạch sử dụng đất vương quốc ;
b ) Thủ tướng nhà nước phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất bảo mật an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ;
c ) Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện .

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”.

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Tại Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 lao lý :
“ Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất
1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
2. Nhu cầu sử dụng đất bộc lộ trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất ” .
Tại Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 pháp luật :
“ Điều 57. Chuyển mục tiêu sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :
a ) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;
b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;
c ) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp ;
d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;
đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;
e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng ” .
Như vậy, địa thế căn cứ lao lý nêu trên việc chuyển mục tiêu sử dụng đất bên cạnh nhu yếu của người sử dụng đất còn phải địa thế căn cứ vào việc quyết định hành động mục tiêu sử dụng đất của Nhà nước trải qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động. Do đó, đề xuất ông Tuấn Anh liên hệ với Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi có đất để được giải đáp đơn cử về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tại địa phương .

Chinhphu.vnHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*