Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất 2022

Rate this post

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ chính là văn bản chứng thực cho việc mua bán nhà đất khi chưa có quyền sử dụng đất. Việc giao dịch nhà đất khi chưa được cấp sổ đỏ không được coi là hợp pháp. Vì vậy nó ẩn chứa nhiều rủi ro và tranh chấp. Vì vậy bên mua cần phải có những thông tin chi tiết và bổ ích về vấn đề này. Dưới đây là mẫu hợp đồng và những kiến thức quan trọng bạn có thể tham khảo. 

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ?

Nhà, đất chưa có sổ đỏ sẽ thuộc 1 trong 2 nhóm chính sau :
Trường hợp 1 : Nhà, đất không có đủ điều kiện kèm theo để được cấp sổ đỏ. Trong trường hợp này sẽ không được thực thi việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất vì không cung ứng đủ điều kiện kèm theo. Vì vậy nếu có dự tính mua thì cần phải bảo vệ nhà, đất không nằm trong trường hợp này. Nhất quyết không mua để tránh rủi ro đáng tiếc thuộc về mình .

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ?

Trường hợp 2 : Nhà, đất có đủ điều kiện kèm theo để cấp sổ đỏ nhưng vì một nguyên do nào đó mà chưa được nhà nước cấp hoặc làm sổ đỏ. Trong trường hợp này có 2 điều kiện kèm theo cần có để triển khai thanh toán giao dịch mua bán và chuyển nhượng ủy quyền đó là :

 • Nếu đất đủ điều kiện kèm theo cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp mà chủ mảnh đất đó muốn bán. Thì bắt buộc phải làm sổ đỏ trước khi chuyển nhượng ủy quyền .
 • Chỉ khi có sổ đỏ thì mới tiền hành được công chứng và chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Lúc này bạn cần dùngmẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏđể triển khai theo đúng trình tự .

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Dựa vào Luật đất đai năm 2013, một trong những điều kiện kèm theo để thực thi mua bán đất đó là phải có sổ đỏ. Vì vậy chưa có sổ đỏ sẽ không đủ điều kiện kèm theo để tham gia vào việc thanh toán giao dịch dù là mua bán, khuyến mãi ngay cho hay thừa kế. Tuy nhiên trong trường hợp bạn vẫn quyết định hành động mua đất này thì người bán vẫn có quyền thay mặt đứng tên là bên chuyển nhượng ủy quyền trong hợp đồng mua bán .

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Việc mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ đem đến nhiều rủi ro đáng tiếc cho người mua. Cho dù là trong trường hợp đất đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ cũng không nên. Việc này hoàn toàn có thể dẫn đến một số ít trường hợp rủi ro đáng tiếc như rắc rối thủ tục ở cơ quan quản trị Nhà nước, thời hạn làm sổ bị lê dài hơn dự kiến, một trong những người triển khai làm thủ tục sổ đổi đổi ý không làm nữa … .
Thủ tục đơn cử gồm những bước sau :

 • Bên bán đất phải xin giấy ghi nhận quyền sử dụng đất từ đơn vị chức năng có thẩm quyền. Giấy ghi nhận phải có diện tích quy hoạnh đất tương ứng đã thống nhất với bên mua .
 • Bên mua và bên bán phải cùng soạn thảomẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ.
 • Sau khi ký hợp đồng, bên bán sẽ triển khai xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và triển khai những thủ tục sang tên sổ đỏ về sau theo pháp luật của pháp lý .

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— — — o0o — — —

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày … … tháng … … … năm … … … …
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm :
I / BÊN BÁN / CHUYỂN NHƯỢNG ( sau đây gọi tắt Bên A ) :
Chồng : Ông … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … ..
Đăng ký thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Và vợ : Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … ..
Đăng ký tạm trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
II / BÊN MUA / NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ( sau đây gọi tắt Bên B ) :
Chồng : Ông … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Và vợ : Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số … … … … … … … … … … … .. do … … … … … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … … … … … … … .
Đăng ký thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà ở với những lao lý sau

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

 1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : … … … … … .. đường … … … … … … … … … … .. phường / xã … … … … … … .. Q. / huyện … … … … … … …. thành phố / tỉnh … … … … … … … … … … … có tình hình như sau :
 2. Nhà ở :

– Tổng diện tích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Diện tích kiến thiết xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông

– Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

– Kết cấu nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. Đất ở :

– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
– Hình thức sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
 1. Các tình hình khác :

( phần diện tích quy hoạnh nằm ngoài chủ quyền lãnh thổ ; diện tích quy hoạnh vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích quy hoạnh trong lộ giới )

 1. Ông … … … … … … … … … … … .. và Bà … … … … … … … … … .. là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số … … ngày … .. tháng … … năm … ..

Do … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. cấp

Điều 2:  Giá cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1. Giá mua bán hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là : … … … … …. đ .
( Ghi bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ) và không đổi khác vì bất kể nguyên do gì .

 1. Phương thức thanh toán giao dịch :

Hai bên ( Bên A và Bên B ) đã cùng thống nhất sẽ triển khai việc thanh toán giao dịch tổng giá trị mua bán
Nhà đất ở theo 01 đợt, đơn cử như sau :
* Đợt 1 : Giao hàng loạt số tiền là … … … … … … … … … đ cho bên Bán .
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do những bên cùng ký xác nhận .

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :

 1. Bên bán cam kết :

Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để hai bên cùng triển khai những thủ tục hành chính pháp lý thiết yếu khi thực thi việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo pháp luật của pháp lý .
Bảo quản căn nhà đã bán trong thời hạn chưa chuyển giao nhà cho bên mua .
Bàn giao nhà và những thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tổng thể những cụ thể tương quan đến nhà bán ( hồ sơ công trình phụ, mạng lưới hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát … )
Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với bất kể bên thứ ba nào khác tại thời gian mua bán .
Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác .
Yêu cầu bên B giao dịch thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác .
Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên ) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở .

 1. Bên mua cam kết :

– Nhận sách vở chiếm hữu nhà và nhận chuyển giao nhà đúng hạn và tương thích với thực trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà .
– Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu chậm giao dịch thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận hợp tác .
– Yêu cầu bên bán tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo pháp luật của pháp lý .
– Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác của bên mua nhà ( ngoài những điều nêu trên ) theo lao lý tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh hao

 1. Hai bên cùng cam kết :

– Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng ;
– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ” số … … … … ngày … … … … tháng … … … .. năm … … …. do … … … … … … … … … … … …. cấp cho Ông … … … … … … … … … và vợ là Bà … … … … … … … … … … … … … … ..
để thực thi thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua bán, Tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc những thanh toán giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành xong thủ tục ĐK quyền chiếm hữu .
– Thực hiện đúng và vừa đủ những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .

            BÊN A                                                                                                      BÊN B

( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên ) ( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày … … .. tháng … … …. năm … … … .., tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi, Công chứng viên phòng Công chứng số … … … …. tỉnh ( thành phố ) … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CÔNG CHỨNG :
– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là … … … … … … … … … … … … … và bên B là … … … … … … … … … … … … … … … .. ; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, những bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo pháp luật của pháp lý ;
– Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Hợp đồng này được làm thành … … …. bản chính ( mỗi bản chính gồm … …. tờ, … … .. trang ), giao cho :
+ Bên A … … bản chính ;
+ Bên B … …. bản chính ;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số … … … … … … … … … … .., quyển số … … … … …. TP / CC-SCC / HĐGD.

                                                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Tải Về

Lời kết

Bài viết trên đây là thông tin về mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất hiện nay. Việc mua đất chưa có sổ đỏ không an toàn, có nhiều rủi ro tiền ẩn. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn quyết định mua hãy lưu ý những thông tin và thủ tục được chia sẻ bên trên nhé. 

Source: https://phaplybds.com
Category: Cẩm Nang – Kiến Thức


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*