Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSP

Dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, thì các vấn đề về đất đai luôn được mọi người dân quan tâm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng là một trong những vấn đề mà người dân băn khoăn. Vì khi loại đất ban đầu không phục vụ được nhu cầu sử dụng đất của họ nữa thì họ muốn chuyển đổi sang loại đất khác phù hợp hơn. Vậy, trong trường hợp này cần làm như thế nào để có thể chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật? Để giải đáp thắc mắc trên, Công ty Luật Quốc tế DSP sẽ giải đáp cho Quý bạn đọc thông qua bài viết sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?


Về khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất, Luật Đất đai 2013 không có một lao lý đơn cử nào mà chỉ đề cập đến địa thế căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

Theo đó có thể đưa ra khái niệm như sau: Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất 

Theo lao lý tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 thì việc được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở những địa thế căn cứ sau đây :
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
– Nhu cầu sử dụng đất bộc lộ trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất .

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

Theo pháp luật tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đơn cử như sau :

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :
a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với tổ chức triển khai ;
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :
a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động ; ”
Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với tổ chức triển khai .
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 hec ta trở lên thì phải được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động .

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép 

Theo pháp luật tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :
– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;
– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;
– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp ;
– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;
– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;
– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;
– Chuyển đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .
Đồng thời, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo những trường hợp trên thì người sử dụng đất phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng .

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép 

Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015 / TT-BTNMT pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước, được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Thông tư lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai :
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải ĐK dịch chuyển, gồm có :
– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm : đất sử dụng để thiết kế xây dựng nhà kính và những loại nhà khác ship hàng mục đích trồng trọt ; đất thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; nuôi trồng thủy hải sản cho mục đích học tập, điều tra và nghiên cứu thí nghiệm ;
– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy hải sản sang trồng cây nhiều năm ;
– Chuyển đất trồng cây nhiều năm sang đất nuôi trồng thủy hải sản, đất trồng cây hàng năm ;
– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở ;
– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang những loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp .

Đối với các trường hợp trên, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước nhưng phải thực hiện việc đăng ký biến động.

Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 


Theo lao lý tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 được hướng dẫn bởi Điều 13 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về những điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư như sau :
1. Đối với dự án Bất Động Sản có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào những mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định hành động, Thủ tướng nhà nước chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định hành động được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong những văn bản sau đây :
– Văn bản đồng ý chấp thuận của Thủ tướng nhà nước so với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên ; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên ;
– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh so với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa ; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng .
2. Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng đất tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định hành động được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của những bộ, ngành có tương quan .
Đối với dự án Bất Động Sản có vốn góp vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư quốc tế tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới, ven biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận, quyết định hành động góp vốn đầu tư thì trước khi xem xét đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin quan điểm của những Bộ theo lao lý sau đây :
– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao so với khu đất sử dụng tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ;
– Bộ Quốc phòng so với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị xã ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, trừ trường hợp đã xác lập khu vực cấm theo lao lý ;
– Bộ Công an so với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị xã ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích bảo mật an ninh .

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp dự án này có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì việc xin ý kiến các Bộ được thực hiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư phải có những điều kiện kèm theo sau đây :
– Có năng lượng kinh tế tài chính để bảo vệ việc sử dụng đất theo quy trình tiến độ của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Ký quỹ theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư ;
– Không vi phạm pháp luật của pháp lý về đất đai so với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư khác .
Theo pháp luật của pháp lý về chuyển mục đích sử dụng đất thì có hai trường hợp so với việc chuyển mục đích sử dụng đất là phải xin phép và không phải xin phép Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có địa thế căn cứ được lao lý theo pháp lý và cần xác lập đúng thẩm quyền để hoàn toàn có thể triển khai việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nhanh gọn hơn. Trên đây là bài viết giúp bạn đọc hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn lao lý về chuyển mục đích sử dụng đất .

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai 2013 ;
– Thông tư 02/2015 / TT-BTNMT lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước ;
– Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những Thông tư lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;
– Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai .
Trên đây là bài viết của Công ty Luật Quốc tế DSP. Nếu còn những vướng mắc, bạn đọc vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 089.661.6767 / 089.661.7728 hoặc gửi về Email: mientrung@dsplawfirm.vn để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: info@dsplawfirm.vn

Fanpage: facebook.com/dsplawfirm.vn

Miền Trung: 87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Miền Nam: Tầng 2, Tòa nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hoa Kỳ: 9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USAHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*