Luật đền bù đất đai 2018 chi tiết và chính xác nhất

Luật đền bù đất đai 2018 thực sự thiết yếu cho người chiếm hữu đất hoặc có dự tính góp vốn đầu tư nhà đất .
Vì sao phải biết luật đền bù đất đai ? Vì đất đai là gia tài lớn và quan trọng nhất của mỗi người dân. Một ngày nào đó, nhà đất của bạn đang ở bị tịch thu để thiết kế xây dựng đường xá hay một khu công trình nào đó, bạn sẽ biết mình được đền bù bao nhiêu tiền ? khi nào thì được đền bù .
Do đó, trong bài viết này, Mogi. vn sẽ san sẻ 1 số ít thông tin có ích về luật đền bù đất đai và giải phóng mặt phẳng để bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khi cần đến .

I. Người dân được đền bù khi nào?

1. Đất được đền bù

Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất phải có đủ điều kiện bồi thường thì mới được bồi thường. Điều kiện bồi thường với mỗi đối tượng sử dụng đất là khác nhau. Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất thì những đối tượng sau sẽ được bồi thường:

– Cá nhân, hộ gia đình

Theo luật đền bù đất đai mới nhất, những cá thể, hộ mái ấm gia đình đang sử dụng đất khi bị tịch thu sẽ được bồi thường khi :
+ Đất đang sử dụng không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm ;
+ Đất có sổ đỏ chính chủ ( Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp. Trừ trường hợp sau :
Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ chính chủ hoặc không đủ điều kiện kèm theo được cấp sổ đỏ chính chủ .
Trường hợp này không được bồi thường theo pháp luật trên mà được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn đang sử dụng. Diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp ( Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 ) .
Bên cạnh đó, người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta mà có sổ đỏ chính chủ. Hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp sổ và chưa được cấp cũng được bồi thường .

>>> Có thể bạn đang tìm: Giá đền bù đất nông nghiệp: cách tính và bảng giá chi tiết nhất

– Cộng đồng dân cư, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Đối với những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hội đồng dân cư có đất bị tịch thu, những cơ sở này sẽ nhận được bồi thường khi đất có sổ đỏ chính chủ hoặc đủ điều kiện kèm theo được cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp ( đất trên không phải là đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê ) .

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Theo luật đền bù đất đai 2019, Nhà nước tịch thu đất có bồi thường cho người Nước Ta định cư ở quốc tế khi thỏa những điều kiện kèm theo sau :
+ Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ;
+ Nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính. Đất có sổ đỏ chính chủ hoặc có đủ điều kiện kèm theo được cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp .

– Tổ chức được Nhà nước giao đất

Tổ chức được Nhà nước giao đất sẽ được bồi thường trong những trường hợp sau :
+ Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ;
+ Đất có sổ đỏ chính chủ hoặc đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp. Nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp. Tiền nhận chuyển nhượng ủy quyền đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước .

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Tổ chức quốc tế có công dụng ngoại giao được Nhà nước Nước Ta bồi thường khi được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê. Đất có sổ đỏ chính chủ hoặc đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp .

– Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế tài chính, người Nước Ta định cư ở quốc tế. Các doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế sẽ được bồi thường trong những trường hợp sau :
+ Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê ;
+ Đất có sổ đỏ chính chủ hoặc đủ điều kiện kèm theo cấp sổ đỏ chính chủ mà chưa được cấp. Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê .

2. Đất bị thu hồi mà không được đến bù

Theo Điều 82 luật đền bù đất đai 2018, khi Nhà nước tịch thu đất. Người sử dụng đất thuộc 5 nhóm sau sẽ không được bồi thường về đất .

Trường hợp 1: Không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất

Theo khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013, Nhà nước tịch thu đất sẽ không được bồi thường về đất cho những trường hợp sau. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất. Cụ thể :
+ Đất được giao không thu tiền sử dụng đất
+ Đất được giao cho tổ chức triển khai thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất ;
+ Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn tiền thuê đất ( trừ trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể có công với cách mạng ) .
+ Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy hải sản .
+ Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của cấp xã ( đất 5 % ) .

Trường hợp 2: Đất được Nhà nước giao để quản lý

Trường hợp 3: Đất bị thu hồi không được bồi thường do vi phạm pháp luật về đất đai

+ Đất sử dụng không đúng mục tiêu và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu mà liên tục vi phạm ;

+ Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

+ Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng người tiêu dùng hoặc không đúng thẩm quyền ;
+ Đất được Nhà nước giao để quản trị mà để bị lấn, chiếm ;
+ Đất không được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho mà nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng cho ;
+ Đất không được chuyển quyền sử dụng mà người sử dụng đất do thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để bị lấn, chiếm ;
+ Người sử dụng đất không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với Nhà nước ( như không nộp tiền sử dụng đất, thuế … ). Đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành ;
+ Đất không sử dụng liên tục trong 1 thời hạn nhất định :
+ Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục ;
+ Đất trồng cây nhiều năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục
+ Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục ;
+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc quá trình sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến trình ghi trong dự án Bất Động Sản …

Trường hợp 4: Đất bị thu hồi do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất

+ Tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất. Được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản. Hoặc chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu yếu sử dụng đất ;
+ Người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu yếu sử dụng đất ;
+ Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ;
+ Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế ;
+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn ;

Trường hợp 5: Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

Người sử dụng đất mà không đủ điều kiện kèm theo cấp Sổ đỏ thì không được bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất. Trừ những trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 của hộ mái ấm gia đình. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện kèm theo cấp Sổ đỏ ( trường hợp này vẫn được bồi thường ) .

II. Mức tiền bồi thường theo luật đền bù đất đai 2018
Luật đền bù đất đai 2018 được triển khai bằng 2 cachs. Một là giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất tịch thu. Hai là nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền .

1. Bồi thường bằng đất hoặc nhà tái định cư

Theo Điều 6 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP, Nhà nước tịch thu đất ở thì bồi thường về đất vận dụng khi có 2 điều kiện kèm theo :
+ Đất ở bị tịch thu hết hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau tịch thu không đủ điều kiện kèm theo để ở theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể không còn đất ở. Nhà ở nào khác trong địa phận cấp xã nơi có đất ở tịch thu .

2. Bồi thường bằng tiền

Người sử dụng có đất bị tịch thu sẽ được bồi thường bằng tiền khi có 2 điều kiện kèm theo sau :
+ Đất ở bị tịch thu hết hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau tịch thu không đủ điều kiện kèm theo để ở theo pháp luật của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể còn đất ở. Hoặc nhà ở khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở tịch thu .
Mức tiền bồi thường : Được bồi thường bằng tiền theo giá đất đơn cử của loại đất tịch thu do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động tịch thu đất
Lưu ý : Với trường hợp này nếu địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở .


Qua bài san sẻ Luật đền bù đất đai 2018. Hy vọng người đọc có được những thông tin có ích nhất .

Content Writer – Thanh Thủy

Xem thêm:Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*