Hợp đồng mua bán đất mẫu hợp đồng mua bán đất mới nhất

Hợp đồng mua và bán đất ruộng, hợp đồng mua và bán ruộng đất, mẫu hợp đồng mua và bán đất ruộng, tại mẫu hợp đồng mua và bán đất nông nghiệp, mẫu đơn bán ruộng đất, mẫu hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp mới nhất, mẫu giấy mua và bán đất ruộng, hợp đồng mua và bán đất nông nghiệp .
Hợp đồng mua và bán đất, hợp đồng mua và bán nhà đất, mẫu hợp đồng mua và bán ruộng đất là văn bản được cá thể, nhóm cá thể, tổ chức triển khai sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác của những bên, theo đó, bên bán sẽ chuyển quyền sử dụng ruộng đất của bản thân / theo ủy quyền cho bên mua còn bên mua sẽ trả tiền cho bên bán. Dưới đây là mẫu để những bạn tìm hiểu thêm .

Hợp đồng mua bán đất là gì?

Theo Điều 430 Bộ luật dân sự năm ngoái, hợp đồng mua và bán gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán .

Đối tượng của hợp đồng là tất cả các loại tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự 2015, bao gồm cả đất đai, nhà ở. Trên thực tế, hợp đồng mua bán đất chính là hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG, sang tên quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

Nội dung của hợp đồng mua bán đất

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

… … … …., ngày … tháng …. năm … ..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN RUỘNG ĐẤT

( Số : … … / HĐMB – … …. )
– Căn cứ Bộ luật dân sự năm năm ngoái ;
– Căn cứ Luật đất đai năm 2013 ;
– Căn cứ … ;
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những bên .
Hôm nay, ngày … .. tháng … …. năm … … .. tại địa chỉ … … … … … … … … … …., chúng tôi gồm :

Bên Bán (Bên A):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm : … … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hiện cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn những thông tin sau :
Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … ..
Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số : … … … … … … … do Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư … … … … …. cấp ngày …. / …. / … … … .
đường dây nóng : … … … … … … … … … … … … … … …. Số Fax ( nếu có ) : … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … .
Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. …
Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … .. )
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … .. Chi nhánh … … … … … … … …. – Ngân hàng … … … … .
Và :

Bên Mua (Bên B):

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm : .. … … …
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( Nếu là tổ chức triển khai thì trình diễn những thông tin sau :
Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …
Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … ..
Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số : … … … … … … … do Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư … … … … …. cấp ngày …. / …. / … … … .
hotline : … … … … … … … … … … … Số Fax ( nếu có ) : … … … … … … .. … … … … … …
Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Ông / Bà … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân số : … … … … … … … … …. Do CA … … … … … .. Cấp ngày …. / … .. / … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … …
Hiện tại cư trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … .
Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …
Căn cứ đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … .. )
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … .. Chi nhánh … … … … … … … …. – Ngân hàng … … … … .
Cùng thỏa thuận hợp tác ký kết Hợp đồng mua và bán ruộng đất số … … … … …. ngày …. / … .. / … … để ghi nhận việc Bên A sẽ bán quyền sử dụng phần đất ruộng … … .. tại địa chỉ … … … … … … …. thuộc quyền sử dụng của Bên A theo nội dungGiấy ghi nhận quyền sử dụng đất số … … … .. cho Bên B từ ngày …. / … … / … … .. tại khu vực … … … … .. để Bên A … … … … Nội dung Hợp đồng như sau :

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng

Bên A chấp thuận đồng ý bán quyền sử dụng mảnh đất ruộng lô … … số … … … .. tại địa chỉ … … … … … … … … rộng … …. mét vuông theo Bản đồ địa chính … … … …. kèm theo Hợp đồng này .
Thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số … … … …. do … … … … …. cấp ngày …. / …. / … …
Cùng với những hoa màu ( gia tài ) tại mảnh đất trên, gồm :
STT Chủng loại Đặc điểm Tình trạng Số lượng Giá tiền Tổng (VNĐ) Ghi chú
1 Lúa…. … ngày tuổi
2

Cho Bên B triển khai trong thời hạn từ ngày … / … / … … … đến ngày … / … .. / … … ..

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A chấp thuận đồng ý chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ruộng cùng hàng loạt hoa màu, gia tài có trên đất đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là … … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … … .. Nước Ta Đồng ) .
Số tiền trên đã gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .
Và chưa gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
Toàn bộ số tiền này sẽ được Bên B thanh toán giao dịch cho Bên A qua …. lần, đơn cử từng lần như sau :
– Lần 1. Thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Việt Nam đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo. Việc giao dịch thanh toán phải thực thi theo phương pháp … … … … … ( trả tiền mặt / chuyển khoản qua ngân hàng )
– Lần 2. Thanh toán số tiền là … … … … …. VNĐ ( bằng chữ : … … … … … … … .. Việt Nam đồng ) khi … … … … … … .. có biên bản kèm theo. Việc giao dịch thanh toán phải triển khai theo phương pháp … … … … … ( trả tiền mặt / chuyển khoản qua ngân hàng )
Việc thanh toán giao dịch của Bên B cho Bên A theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh năm : … … … … … … …. … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .
Và được chứng tỏ bằng Biên bản nhận tiền / … có chữ ký của những cá thể sau :
1. Ông : … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .

2.Ông:………………………………………  Sinh năm:………………………..…

Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. do CA … … … … cấp ngày …. / … .. / … … .
( Hoặc :
Gửi qua ngân hàng nhà nước tới Tài khoản số … … … … … .. Chi nhánh … … … … … .. – Ngân hàng … … … … có biên lai xác nhận / … … …. )

Điểu 3. Thuế, phí, lệ phí

Toàn bộ những loại thuế, phí, lệ phí phát sinh từ hoạt động giải trí mua và bán theo Hợp đồng này sẽ do Bên …. chi trả. Việc chi trả của …. trong trường hợp này được thực thi như sau : … … … … ..
Ngoài ra, nếu trong quy trình thực thi Hợp đồng trên mà có sự biến hóa về giá thị trường / … dẫn tới việc phát sinh những ngân sách / … … … … … thì số tiền phát sinh trên / … sẽ do Bên …. gánh chịu .

Điều 4. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn triển khai Hợp đồng
Thời hạn thực thi Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận hợp tác là từ ngày …. / … .. / … …. đến hết ngày … / … .. / … ..
Trong trường hợp việc thực thi hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, … … … … …. thì thời hạn thực thi Hợp đồng này được tính như sau :
2. Địa điểm và phương pháp triển khai
Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng loạt những sách vở, tài liệu chứng tỏ quyền sử dụng mảnh đất ruộng đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng, đơn cử là những sách vở sau :
1 / …
2 / …

Cho Bên B trong thời hạn … … ngày, kể từ ngày … … … … ..
Phần đất ruộng và hàng loạt số gia tài, hoa màu đã được xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B tại khu vực … … … … … … … …. qua … đợt, đơn cử từng đợt như sau :
– Đợt 1. Vào ngày … … / …. / … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao … … … … … … …. …
– Đợt 2. Vào ngày .. … / … .. / … .. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao … … … … … … …. … .
Việc giao – nhận trên theo thỏa thuận hợp tác trong từng đợt phải được Bên A giao trực tiếp cho :
Ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .
Và Ông … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra thực trạng, số lượng, chủng loại của phần diện tích quy hoạnh đất ruộng được Bên A chuyển giao, lập văn bản xác nhận việc đã nhận cùng thực trạng khi nhận vào Biên bản / …. và giao Biên bản …. trực tiếp cho :
Ông … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … .. Do CA … … … … .. cấp ngày … / …. / … … .
Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày … … … …., Bên B có quyền thực thi kiểm tra và được phép nhu yếu bồi thường / … … … … … … … mà Bên B dùng để đổi khác thực trạng đất / hoa màu / … cho tương thích với thỏa thuận hợp tác nếu phát hiện thực trạng đất ruộng / hoa màu / … không đúng thỏa thuận hợp tác .

Điều 5. Đặt cọc

Trong thời hạn từ ngày … / …. / … … đến hết ngày …. / …. / … …., Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là … … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … .. Nước Ta Đồng ) để bảo vệ cho việc Bên B sẽ mua quyền sử dụng phần diện tích quy hoạnh đất ruộng số … … .. cùng với những gia tài, hoa màu đã xác lập tại Điều 1 Hợp đồng này muộn nhất là ngày … … / …. / … .. theo đúng nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp … … … … ..
– Trong trường hợp Bên A triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm mà Bên B không mua / không nhận / … theo thỏa thuận hợp tác tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên ( đơn cử là … … … … …. VNĐ ) để … … … … … .
– Trong trường hợp Bên A không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dẫn đến Hợp đồng không được thực thi / … thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương tự cho Bên B để … … … … … … …
– Trong trường hợp hai bên liên tục thực thi việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch của Bên B / …
– Trong trường hợp việc không triển khai được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được xử lý như sau : … … … … … … … … … … … … ..

Điều 6. Cam kết của các bên

1. Cam kết của bên A
Cam kết tính trung thực, đúng chuẩn của những thông tin mà bên A đã đưa ra và bảo vệ sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn so với những vấn đề phát sinh từ tính trung thực, đúng mực của những thông tin này .
Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân .
2. Cam kết của bên B
Cam kết triển khai Hợp đồng này bằng thiện chí, …
Cam kết triển khai đúng, rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận hợp tác ghi nhận tại Hợp đồng .

Điều 7.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kể nguyên do gì bên còn lại có những quyền sau :
– Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là : … … … … … … VNĐ ( Bằng chữ : … … … …. Việt Nam Đồng )
– Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền nhu yếu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tiễn phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tiễn được xác lập như sau : … … … … … … … … … … .
– Trong trường hợp Bên A có những vi phạm về … … …. trong bất kể thời hạn nào khi triển khai việc làm cho Bên B gây ra bất kể hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chịu hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trước Bên A, pháp lý và những chủ thể có quyền và quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng tác động .
– …
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những bên đồng ý chấp thuận ưu tiên xử lý trải qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực thi tối thiểu là …. lần và phải được lập thành … … .. ( văn bản ). Nếu sau … lần tổ chức triển khai trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận hợp tác xử lý được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật của pháp lý tố tụng dân sự .
Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm hết khi có một trong những địa thế căn cứ sau :
– Hai bên có thỏa thuận hợp tác chấm hết thực thi hợp đồng ;
– Hợp đồng không hề triển khai do có vi phạm pháp lý ;
– Hợp đồng không hề thực thi do nhà nước cấm thực thi ;
– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm … … … .. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có nhu yếu chấm hết triển khai hợp đồng .

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành từ ngày … / …. / … ..
Hợp đồng này hết hiệu lực thực thi hiện hành khi những bên đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, hoặc có thỏa thuận hợp tác chấm hết và không triển khai hợp đồng, hoặc …
Hợp đồng này được lập thành …. bản bằng tiếng Việt, gồm … …. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ …. bản để … … .., Bên B giữ …. bản để … … .

BÊN A BÊN B

5/5 – ( 1 bầu chọn )Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*