Người nộp thuế thuộc diện được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và trong hộ gia đình có thêm 01 thành viên trở lên thuộc diện được giảm 50% thuế thì hộ gia đình đó được miễn thuế. Các thành v

Tổng cục Thuế vấn đáp Cục thuế Thành phố TP. Hà Nội đề xuất hướng dẫn về chủ trương thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Về yếu tố này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau :
1. Tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 153 / 2011 / TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp :

Điều 9. Nguyên tắc miễn, giảm thuế.

–     
Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với
người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN
và hướng dẫn tại Thông tư này.

– Việc miễn thuế hoặc giảm thuế so với đất ở chỉ vận dụng so với đất ở tại một nơi do người nộp thuế thay mặt đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật tại Khoản 9 Điều 10 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư này .
– Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế so với cùng một thửa đất thì được miễn thuế ; Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm thuế theo hai ( 2 ) điều kiện kèm theo trở lên pháp luật tại Điều 11 của Thông tư này thì được miễn thuế .
– Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm 50 % thuế và trong hộ mái ấm gia đình có thêm một ( 01 ) thành viên trở lên thuộc diện được giảm 50 % thuế thì hộ mái ấm gia đình đó được miễn thuế. Các thành viên này phải có quan hệ mái ấm gia đình với nhau là ông, bà, bố, mẹ, con, cháu và phải có tên trong hộ khẩu thường trú của mái ấm gia đình .

Điều 10. Miễn thuế.

– Đất ở trong hạn mức tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Đất ở trong hạn mức của người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 19/8/1945 ; thương bệnh binh hạng 1/4, 2/4 ; người hưởng chủ trương như thương bệnh binh hạng 1/4, 2/4 ; thương bệnh binh hạng 1/3 ; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ; mẹ Nước Ta anh hùng ; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ ; vợ, chồng của liệt sỹ ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng ; người hoạt động giải trí cách mạng bị nhiễm chất độc da cam ; người bị nhiễm chất độc da cam mà thực trạng mái ấm gia đình khó khăn vất vả .
– Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có lao lý đơn cử chuẩn hộ nghèo vận dụng tại địa phương theo pháp luật của pháp lý thì địa thế căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương phát hành để xác lập hộ nghèo .

Điều 11. Giảm thuế

Giảm 50 % số thuế phải nộp trong những trường hợp sau :
– Đất ở trong hạn mức tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả .
– Đất ở trong hạn mức của thương bệnh binh hạng 3/4, 4/4 ; người hưởng chủ trương như thương bệnh binh hạng 3/4, 4/4 ; thương bệnh binh hạng 2/3, 3/3 ; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng .
2. Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông N.D.H. và bà L.T.N. là vợ chồng hiện đang chiếm hữu 3 thửa đất tại 3 nơi ở Q. Tây Hồ và cả hai vợ chồng ông H. lựa chọn cùng 01 thửa đất để xét miễn giảm thuế thì Tổng cục Thuế thống nhất với yêu cầu giải quyết và xử lý của Cục Thuế thành phố TP.HN : hộ mái ấm gia đình ông H. chỉ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong hạn mức đất ở của một thửa đất do ông H., bà N. thay mặt đứng tên và lựa chọn .
Đối với kê khai tiền thuế sử dụng đất PNN cho thửa đất phát sinh năm 2017 của bà N., đề xuất Cục Thuế thành phố TP. Hà Nội địa thế căn cứ hồ sơ đơn cử của hộ mái ấm gia đình ông H. để triển khai theo đúng pháp luật của pháp lý .

Hướng dẫn tại công văn 1582 / TCT-DNNCN

ngày 22/04/2019 của Tổng cục Thuế .Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*