Nhận giao khoán của DN có được miễn tiền thuê đất?

Tiền thuê đất quá trình năm nay – 2020 cao hơn rất nhiều so với quá trình 2011 – 2015 dẫn đến khó khăn vất vả cho doanh nghiệp và người lao động, làm giá tiền mẫu sản phẩm cao cùng với những yếu tố nguồn vào khác cũng tăng cao trong lúc giá mẫu sản phẩm đầu ra không không thay đổi và có khuynh hướng thấp .
Theo Nghị định 46/2014 / NĐ-CP, việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn kiến thiết xây dựng cơ bản có lao lý tại Điều 19, tuy nhiên lại loại trừ vườn cafe tái canh trên diện tích quy hoạnh được cho thuê. Trong khi đó, để tái canh cafe, doanh nghiệp phải mất 5 năm không có loại sản phẩm thu hoạch nên việc không được miễn tiền thuê đất sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả về vốn để tái canh và ngày càng tăng ngân sách .
Bên cạnh đó, chủ trương thuế GTGT 5 % so với mẫu sản phẩm gạo sẽ khiến giá tiền gạo tăng trong lúc kinh doanh thương mại gạo doanh thu thấp, dẫn đến giảm hiệu suất cao, thua lỗ cho doanh nghiệp ; mặt khác làm môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu thiếu bình đẳng giữa những mô hình kinh doanh thương mại gạo khi trong thực tiễn phần đông đại lý kinh doanh thương mại gạo trên địa phận không kê khai, ghi hóa đơn bà nộp thuế 5 % .

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 kiến nghị:

– Tiếp tục thực thi Nghị định 46/2014 / NĐ-CP, miễn tiền thuê đất cho hộ nông trường viên nhận đất giao khoán của doanh nghiệp đến hết năm 2020, hoàn trả tiền thuê đất mà người sản xuất và doanh nghiệp đã nộp. Nếu như vẫn phải nộp tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp thì đề xuất miễn tiền thuê đất 5 năm so với diện tích quy hoạnh cafe tái canh của những doanh nghiệp .
– Xem xét, miễn thuế GTGT 5 % so với loại sản phẩm gạo, nhất là trong thị trường trong nước để tạo môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu bình đẳng cũng như giảm ngân sách cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng .
Về yếu tố này, Bộ Tài chính vấn đáp như sau :
Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135 / năm nay / NĐ-CP ngày 9/9/2016 của nhà nước lao lý :
” Điều 3. Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước lao lý về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
5. Sửa đổi, bổ trợ Khoản 1, Khoản 3 và bổ trợ Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 như sau :
3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo pháp luật tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực thi trực tiếp so với đối tượng người dùng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp … ” .

Khoản 2, Khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

” Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn kiến thiết xây dựng cơ bản theo dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định hành động cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp ( trồng cây nhiều năm ) theo dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời hạn thiết kế xây dựng cơ bản vườn cây được miễn tiền thuê đất vận dụng so với từng loại cây triển khai theo quá trình kỹ thuật trồng và chăm nom cây nhiều năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý. Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn thiết kế xây dựng cơ bản được thực thi theo dự án Bất Động Sản gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không gồm có những trường hợp góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng tái tạo, lan rộng ra cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại và tái canh vườn cây trên diện tích quy hoạnh đất đang được Nhà nước cho thuê .
9. Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 so với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trong hạn mức theo lao lý của pháp lý cho từng vùng so với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của Luật Đất đai ” .
Tại Mục 4 Công văn số 7810 / BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn :
” 4. Về miễn tiền thuê đất so với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trong hạn mức
Việc miễn tiền thuê đất so với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp trong hạn mức so với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất so với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của Luật Đất đai theo lao lý tại Khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP được vận dụng từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 21/12/2020 ” .

Căn cứ quy định trên, việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất là hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai; thời gian áp dụng miễn tiền thuê đất cho đối tượng này là từ 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020. Như vậy, đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp đang nhận giao khoán của doanh nghiệp thì không được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất theo quy định.

Diện tích trồng cafe tái canh trong thời hạn thiết kế cơ bản cũng không thuộc đối tượng người dùng miễn tiền thuê đất .
Liên quan đến yếu tố này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7476 / BTC-CST ngày 8/6/2015 báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về chủ trương thuế GTGT so với gạo, theo đó, chủ trương thuế GTGT so với gạo triển khai theo lao lý hiện hành và đến ngày 29/6/2015, Thủ tướng nhà nước đã đồng ý chấp thuận với đề xuất của Bộ Tài chính ( Công văn số 4944 / VPVP-KTTH ngày 29/6/2015 của Văn phòng nhà nước ). Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất chủ trương thuế GTGT so với gạo thực thi theo đúng lao lý hiện hành .

Chinhphu.vnHãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*